طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير زاويه استقرار بذر

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت دستگاه اندازه گير زاويه استقرار بذر

شماره اظهارنامه : 387051187

شماره ثبت : 51942

تاریخ ثبت : 1387/05/21

نام مالک/مالکین : ابوذر ايزي و موسي ملكي و جواد خزايي

نام مخترع/مخترعین : جواد خزايي و موسي ملكي و ابوذر ايزي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0