استفاده از توربين بجاي حوضچه فشار شكن و شير فشار شكن در لوله هاي خطو ط انتقال آب.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع استفاده از توربين بجاي حوضچه فشار شكن و شير فشار شكن در لوله هاي خطو ط انتقال آب.

شماره اظهارنامه : 38705638

شماره ثبت : 51418

تاریخ ثبت : 1387/05/12

نام مالک/مالکین : علي اوجاقي

نام مخترع/مخترعین : علي اوجاقي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0