ماشين حساب مخصوص اشخاص نابينا با استفاده از خط بريل و صداگذاري كه پاسخ به صورت سيستم گوياي گوش ميرسد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ماشين حساب مخصوص اشخاص نابينا با استفاده از خط بريل و صداگذاري كه پاسخ به صورت سيستم گوياي گوش ميرسد

شماره اظهارنامه : 38701285

شماره ثبت : 50157

تاریخ ثبت : 1387/01/23

نام مالک/مالکین : محبوبه شريفي شولي

نام مخترع/مخترعین : محبوبه شريفي شولي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

خلاصه در پرونده يافت نشد به تصوير شرح و توصيف مراجعه شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0