باشگاه بدنسازي خانگي كه قابليت انجام بيش از 40 حركت را داراست و بسيار كم حجم و ايمن طراحي گرديده است و داراي حداقل 14 نوآوري و تفاوت با دستگاههاي ديگر خانگي است

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع باشگاه بدنسازي خانگي كه قابليت انجام بيش از 40 حركت را داراست و بسيار كم حجم و ايمن طراحي گرديده است و داراي حداقل 14 نوآوري و تفاوت با دستگاههاي ديگر خانگي است

شماره اظهارنامه : 38703694

شماره ثبت : 49887

تاریخ ثبت : 1387/03/20

نام مالک/مالکین : رامين اورنگ

نام مخترع/مخترعین : رامين اورنگ

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0