آشكارساز مصرف الكل

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آشكارساز مصرف الكل

شماره اظهارنامه : 38704042

شماره ثبت : 49584

تاریخ ثبت : 1387/03/31

نام مالک/مالکین : وحيدرضا زارعي فرد و فريده زارعي فرد و محمد زارعي فرد

نام مخترع/مخترعین : فريده زارعي فرد و وحيدرضا زارعي فرد و محمد زارعي فرد

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0