پايدارسازي هيدرات هاي گازي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پايدارسازي هيدرات هاي گازي

شماره اظهارنامه : 38611809

شماره ثبت : 48611

تاریخ ثبت : 1386/11/23

نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پژوهشگاه صنعت نفت

نام مخترع/مخترعین : حسين رحيمي مفرد و خداداد نظري فتح ابادي و رامين خود آفرين و محمد كاملي و حسين بريجانيان

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0