طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري و ثبت داده هاي تغييرات فشار داخل مخزن انفجار اسلحه ها با روش SGMو بهره گيري از روش حذف نويز فعال بدون نياز به سوراخكاري و خطر انفجار و رسم منحني فشار-زمان نهايي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري و ثبت داده هاي تغييرات فشار داخل مخزن انفجار اسلحه ها با روش SGMو بهره گيري از روش حذف نويز فعال بدون نياز به سوراخكاري و خطر انفجار و رسم منحني فشار-زمان نهايي

شماره اظهارنامه : 38701152

شماره ثبت : 48479

تاریخ ثبت : 1387/01/17

نام مالک/مالکین : غلامرضا روحاني و روح اله سبحاني

نام مخترع/مخترعین : روح اله سبحاني و غلامرضا روحاني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0