نرم افزارHYD-SETبراي شبيه سازي هيدروديناميك جريانهاي مغشوش و انتقال و گسترش ترم هاي اسكالر در محيط هاي آبراهه هاي طبيعي مصنوعي مخازن سدها ومحيط هاي دريايي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نرم افزارHYD-SETبراي شبيه سازي هيدروديناميك جريانهاي مغشوش و انتقال و گسترش ترم هاي اسكالر در محيط هاي آبراهه هاي طبيعي مصنوعي مخازن سدها ومحيط هاي دريايي

شماره اظهارنامه : 38512447

شماره ثبت : 47767

تاریخ ثبت : 1385/12/15

نام مالک/مالکین : علي خسرونژاد

نام مخترع/مخترعین : علي خسرونژاد

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0