اندازه گيري دقيق سرعت موتورهاي DC بر اساس پردازش سيگنالهاي الكتريكي ناشي از كموتاسيون موتور بدون نياز به هر گونه سنسور با دور سنج

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع اندازه گيري دقيق سرعت موتورهاي DC بر اساس پردازش سيگنالهاي الكتريكي ناشي از كموتاسيون موتور بدون نياز به هر گونه سنسور با دور سنج

شماره اظهارنامه : 38610522

شماره ثبت : 46198

تاریخ ثبت : 1386/10/18

نام مالک/مالکین : شهرام نظري فر

نام مخترع/مخترعین : شهرام نظري فر

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع بر مبناي آشكارسازي و آناليز سيگنالهاي پديد آمده از كموتاسيون موتور (تغيير جهت پي در پي جريان در سيم پيچها) استوار است اين سيگنالها به دليل ماهيت فيزيكي ساختار موتور الزاما در تمام موتورهاي DC وجود دارند. تعداد اين پالسها متناسب با تعداد حلقه ها و سر سيم پيچهاي موتور و در حقيقت با كموتاسيون برابر مي باشد بعنوان مثال در يك موتور كوچك كه حداقل داراي 3 سيم پيچ مستقل است فركانس پالسهاي آشكار شده ناشي از كموتاسيون 3 برابر فركانس دور موتور مورد اشاره خواهد بود اين سيگنالها پس از تقويت و طي مراحل فيلترينگ بصورت پالسهاي الكتريكي آشكار و بفرم يك ولتاژ مدوله شده يا مدولاسيون عرض پالس بعنوان ولتاژ تغذيه و فيدبك دور موتور به موتور اعمال مي شود كه نتيجه آن اعمال يك توان متغير و كنترل شده به موتور مي باشد و در نهايت اساس يك كنترل كننده دور موتور DC را تشكيل مي دهد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0