طراحي مكانيزم خروج اضطراري مسافران هواپيماهاي مسافربري در حال سقوط با استفاده از فشار هواي متراكم شده هدايت كننده محفظه حامل مسافران

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي مكانيزم خروج اضطراري مسافران هواپيماهاي مسافربري در حال سقوط با استفاده از فشار هواي متراكم شده هدايت كننده محفظه حامل مسافران

شماره اظهارنامه : 38609012

شماره ثبت : 45141

تاریخ ثبت : 1386/09/02

نام مالک/مالکین : اميد شاه محمدي

نام مخترع/مخترعین : اميد شاه محمدي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0