توليد اسيد نيتريك ازاوره

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع توليد اسيد نيتريك ازاوره

شماره اظهارنامه : 38606312

شماره ثبت : 43297

تاریخ ثبت : 1386/06/11

نام مالک/مالکین : علي حسيني گلكار

نام مخترع/مخترعین : علي حسيني گلكار

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0