بهينه سازي ارتز مفصل زانو

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بهينه سازي ارتز مفصل زانو

شماره اظهارنامه : 38606077

شماره ثبت : 42225

تاریخ ثبت : 1386/06/03

نام مالک/مالکین : آيلين اسمعيل خاني و بهناز شامي

نام مخترع/مخترعین :

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

بهينه سازي ارتز مفصل زانو

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0