گردش محورها بدون درگيري از طريق مغناطيس

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع گردش محورها بدون درگيري از طريق مغناطيس

شماره اظهارنامه : 38409391

شماره ثبت : 39893

تاریخ ثبت : 1384/09/25

نام مالک/مالکین : اكبر لعمي و يد اله كاوياني و مهرداد خسروي

نام مخترع/مخترعین : اكبر لعمي و يد اله كاوياني و مهرداد خسروي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0