فرمان هدايت شونده كنترل از راه دور براي هدايت ماشين آلات كشاورزي در حين كار در مزرعه كه فرمان آن بصورت هيدروليك مي باشد و در تماممحيط ها و شرايط اقليمي مختلف قابل مصرف مي باشد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرمان هدايت شونده كنترل از راه دور براي هدايت ماشين آلات كشاورزي در حين كار در مزرعه كه فرمان آن بصورت هيدروليك مي باشد و در تماممحيط ها و شرايط اقليمي مختلف قابل مصرف مي باشد

شماره اظهارنامه : 38511120

شماره ثبت : 39116

تاریخ ثبت : 1385/11/03

نام مالک/مالکین : محمدحسن صادقيان

نام مخترع/مخترعین : محمدحسن صادقيان

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0