فرايند توليد الياف حاصله از پليمر پلي بوتيلن ترفتالات

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرايند توليد الياف حاصله از پليمر پلي بوتيلن ترفتالات

شماره اظهارنامه : 38508552

شماره ثبت : 37507

تاریخ ثبت : 1385/08/29

نام مالک/مالکین : حميد ابراهيمي زنجاني و مير هادي سيد اصفهاني و علي خسروشاهي

نام مخترع/مخترعین : حميد ابراهيمي زنجاني و مير هادي سيد اصفهاني و علي خسروشاهي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

پليمر PBT در زنجير پليمري خود داراي چهار گروه متيلن مي باشد كه دو گروه نسبت به PET بيشتر دارد. آرايش فضايي اين گروهها در پليمر باعث بوجود آمدن دو فرم آلفا و بتا در اين پليمر مي شود كه اين فرمها قابل تبديل به همديگر هستند. فرم بتا شكل كشيده تري نسبت به فرم آلفا دارد ولي فرم آلفا پايدارتر است و در پليمر سهم بيشتري نسبت به فرم بتا دارد. قرار گيري گروههاي متيلن نسبت به يكديگر در شكل 1 نشان داده شده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0