شير برقي قابل نصب در مسير خط جريان آب و هر شاخه از شبكه توزيع با قابليت كنترل شير از طريق سيستم هاي الكترونيكيو يا مكانيك والكتريكي كه مانع از نشت آب از شيرالات و خطوط شبكه ميگردد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع شير برقي قابل نصب در مسير خط جريان آب و هر شاخه از شبكه توزيع با قابليت كنترل شير از طريق سيستم هاي الكترونيكيو يا مكانيك والكتريكي كه مانع از نشت آب از شيرالات و خطوط شبكه ميگردد

شماره اظهارنامه : 38503383

شماره ثبت : 35375

تاریخ ثبت : 1385/03/22

نام مالک/مالکین : دورنا هرگلي

نام مخترع/مخترعین : دورنا هرگلي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0