طراحي و ساخت ابزار جمع آوري ادرار از حيوانات آزمايشگاهي (موش,موش صحرايي,..)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت ابزار جمع آوري ادرار از حيوانات آزمايشگاهي (موش,موش صحرايي,..)

شماره اظهارنامه : 38411215

شماره ثبت : 35080

تاریخ ثبت : 1384/11/10

نام مالک/مالکین : حسن ارگاني و مركز تحقيقات مركزتحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز و اكبر امير فيروزي انباردان و مهران مسگري عباسي

نام مخترع/مخترعین : مهران مسگري عباسي و اكبر امير فيروزي انباردان و حسن ارگاني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0