تهيه لخته سازهاي پليمري غير يوني بر پايه اكريل اميد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه لخته سازهاي پليمري غير يوني بر پايه اكريل اميد

شماره اظهارنامه : 38411367

شماره ثبت : 34927

تاریخ ثبت : 1384/11/22

نام مالک/مالکین : مهدي باريكاني و فهيمه عسگري و پژوهشگاه پژوهشگاه پليمر پتروشيمي ايران

نام مخترع/مخترعین : مهدي باريكاني و فهيمه عسگري و پژوهشگاه پژوهشگاه پليمر پتروشيمي ايران

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0