افزايش سرعت دوچرخه با استفاده از بهينه سازي در نيرو

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع افزايش سرعت دوچرخه با استفاده از بهينه سازي در نيرو

شماره اظهارنامه : 38406353

شماره ثبت : 33379

تاریخ ثبت : 1384/06/22

نام مالک/مالکین : اسماعيل جويني

نام مخترع/مخترعین : اسماعيل جويني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

نوع احتراع: مكانيكي هدف اختراع: افزايش سرعت دوچرخه (افزايش گشتاور) رابطه فيزيكي به كار گرفته شده: رابطه گشتاور خلاصه اخترات: ساخت دستگاه مكانيكي كه با بهينه سازي در مصرف نبرو بتوان با نيروي ثابت سرعت دوچرخه تا حد دو برابر افزايش يا بد البته افزايش سرعت همراه با قدرت كه مدت زمان رسيدن به سرعت نهايي نيز كوتاه شود. كه جهت دستيابي به اين هدف نياز به ساخت وسيله اي مي باشد كه بتواند در رابه گشتاور نيروF.L.sinθ=زاويه θ به 90 درجه برسند و هم بتوان نيرو را از چند جهت به چرخ وارد كرد تا گشتاور چندين برابر شود - ضمنا با سخت اين وسيله مشكلات فني دوچرخه هاي دنده اي كه تعويض زياد دنده و دير به اوج رسيدن سرعت است نيز برطرف گردد. و دوچرخه دنده كمتري يا بدون دنده باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0