شيوه اي براي خنك نمودن آب بوسيله عبور لوله آب از داخل لوله هاي كولر خودرو

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع شيوه اي براي خنك نمودن آب بوسيله عبور لوله آب از داخل لوله هاي كولر خودرو

شماره اظهارنامه : 38405240

شماره ثبت : 32341

تاریخ ثبت : 1384/05/17

نام مالک/مالکین : مصطفي رحماني و احسان اله گرجي

نام مخترع/مخترعین : مصطفي رحماني و احسان اله گرجي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0