اهرم يا سنسور قابل نصب بر روي ديوار جهت قطع شير گاز هنگام وقوع زلزله

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع اهرم يا سنسور قابل نصب بر روي ديوار جهت قطع شير گاز هنگام وقوع زلزله

شماره اظهارنامه : 38402028

شماره ثبت : 32052

تاریخ ثبت : 1384/02/03

نام مالک/مالکین : پگاه رشادي

نام مخترع/مخترعین : پگاه رشادي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0