تهيه واكسن اسيد نوكلئيكي حامل ژنهاي سيستين پروتيئنازCPAوCPB ليشمانيا اينفانتوم در سگ

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه واكسن اسيد نوكلئيكي حامل ژنهاي سيستين پروتيئنازCPAوCPB ليشمانيا اينفانتوم در سگ

شماره اظهارنامه : 38402156

شماره ثبت : 31547

تاریخ ثبت : 1384/02/13

نام مالک/مالکین : سيما رافتي سيدي يزدي

نام مخترع/مخترعین : سيما رافتي سيدي يزدي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0