محو كننده بخار شيشه اتومبيل يا هواپيما كه بدون گذر سيم يا المنت از رو يا بين شيشه ،بخار روي شيشه را محو ميكند.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع محو كننده بخار شيشه اتومبيل يا هواپيما كه بدون گذر سيم يا المنت از رو يا بين شيشه ،بخار روي شيشه را محو ميكند.

شماره اظهارنامه : 38312058

شماره ثبت : 31397

تاریخ ثبت : 1383/12/07

نام مالک/مالکین : رضا خرديار

نام مخترع/مخترعین : رضا خرديار

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0