كنترل فاز مقاومتي مغناطيسي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كنترل فاز مقاومتي مغناطيسي

شماره اظهارنامه : 38308116

شماره ثبت : 30829

تاریخ ثبت : 1383/08/17

نام مالک/مالکین : ميثم مصطفي

نام مخترع/مخترعین : ميثم مصطفي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0