تخت با قطعات متحرك براي پيشگيري از لخته شدن خون در وريدها (ترومبوآمبولي)در اندام تحتاني

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تخت با قطعات متحرك براي پيشگيري از لخته شدن خون در وريدها (ترومبوآمبولي)در اندام تحتاني

شماره اظهارنامه : 38308174

شماره ثبت : 30819

تاریخ ثبت : 1383/08/24

نام مالک/مالکین : كاويان پروش بلدي و سعيد قراگوزلو

نام مخترع/مخترعین : كاويان پروش بلدي و سعيد قراگوزلو

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0