سيستمي براي جلوگيري از مكش منفي شبكه آب و محلولهاي ديگر

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع سيستمي براي جلوگيري از مكش منفي شبكه آب و محلولهاي ديگر

شماره اظهارنامه : 38210151

شماره ثبت : 30359

تاریخ ثبت : 1382/10/22

نام مالک/مالکین : مسعود شادمنامن

نام مخترع/مخترعین : مسعود شادمنامن

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0