وسيله اي كه در كنار تلويزيون قرار گرفته و با بهره برداري از امكانات تلويزيون اتصال به شبكه اينترنت و استفاده از ابزارهاي چندرسانه اي را در كنار كانالهاي مختلف تلويزيون ممكن مي سازد.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع وسيله اي كه در كنار تلويزيون قرار گرفته و با بهره برداري از امكانات تلويزيون اتصال به شبكه اينترنت و استفاده از ابزارهاي چندرسانه اي را در كنار كانالهاي مختلف تلويزيون ممكن مي سازد.

شماره اظهارنامه : 38211095

شماره ثبت : 29871

تاریخ ثبت : 1382/11/14

نام مالک/مالکین : شرکت شركت گسترش افزارهاي توسعه ارتباطات(سهامي خاص) سهامي خاص

نام مخترع/مخترعین :

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0