تهيه لاتكس هاي پايدار استايون-بوتادين كربوكسيل دار با درصد جامد بالا كه داراي مجموعه اي از خواص مانند پايداري بالا و ميزان ماده منعقده كم مي باشد.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه لاتكس هاي پايدار استايون-بوتادين كربوكسيل دار با درصد جامد بالا كه داراي مجموعه اي از خواص مانند پايداري بالا و ميزان ماده منعقده كم مي باشد.

شماره اظهارنامه : 38301048

شماره ثبت : 29622

تاریخ ثبت : 1383/01/17

نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و عليرضا مهدويان و مهدي عبدالهي

نام مخترع/مخترعین : عليرضا مهدويان و مهدي عبدالهي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

لاتكس هاي استايرن - يوتادين كربوكسيل دار با ميزان جامد 30 تا 50 درصد وزني، محصولي از پليمريزاسيون مونومرهاي زير مي باشد: A-حدود 15 الي85 درصد وزني استايرن يا استايرنهاي استخلاف دار B-حدود 15 تا 55 درصد وزني بوتادين يا بوتادين استخلاف دار C-حدود 0/6 تا 6 درصد وزني كربوكسيليك اسيدي غير اشباع داراي 3 تا 5 اتم كربن كه اجزاي زير هم در پليمريزاسيون به كار مي روند D-حدود 1 تا 4 قسمت وزني امولسيفاير يوني (برمبناي صد قسمت وزني مونومرهاي ) انتخاب شده از گروه آلكيل سولفات هاي حاوي 10 الي 20 اتم كربن در لاتكس هاي با ميزان جامد30 و 40 درصد و حدود 082 تا 2 قسمت وزني از همان امولسيفاير يوني ( بر مبناي صد قسمت وزني مونومرهاي A,B,C) در لاتكس با ميزان جامد حدود 50 درصد E- حدود 0/5 تا 5 قسمت وزني از امولسيفاير غيريوني (بر مبناي صد قسمت وزني مونومرهاي A,B,C) انتخاب شده از گروه پلي گليكول اترهاي بدست آمده از واكنش يك مول از الكيل فنل هاي حاوي 4 الي 12 اتم كربن در زنجير الكيل با 3 الي 30 مول از اتيلن اكسيد F- حدود 0/5 تا 2 درصد وزني پرسولفات محلول در آب (بر مبناي صد قسمت وزني مونومرهاي A,B , C)

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0