سيستمي جهت تهيه آب جوش آب خنك هواي سرد و گرم با استفاده از حرارت اگزوز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع سيستمي جهت تهيه آب جوش آب خنك هواي سرد و گرم با استفاده از حرارت اگزوز

شماره اظهارنامه : 38206012

شماره ثبت : 29073

تاریخ ثبت : 1382/06/02

نام مالک/مالکین : نسرين موسوي و سيد محمد حسيني

نام مخترع/مخترعین : نسرين موسوي و سيد محمد حسيني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0