آماده سازي و تبديل به مواد اولفين دار

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آماده سازي و تبديل به مواد اولفين دار

شماره اظهارنامه : 38109131

شماره ثبت : 28743

تاریخ ثبت : 1381/09/29

نام مالک/مالکین : شركت خارجي (PLC) ساسول تكنولوژي( پي تي وي) ال تي دي - نام لاتین:SASOL TECHNOLOGY (PTY) LIMITED

نام مخترع/مخترعین :

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين اختراع يك بستي مخلوط با اتمهاي ناهمگن براي اليگومر سازي كاتاليزور الفين ها ارائه مي شود.بطوريكه بستي مذكور شامل حداقل 3 اتم ناهمگن است كه حداقل يك اتم ناهمگن از بين آنها نيتروژن بوده و حداقل دو اتم ناهمگن ديگر نبايد يكسان باشد.در اين اختراع يك بستي مخلوط با اتمهاي نا همگن از نوع دندانه اي متعدد براي اليگومرسازي كاتاليزور الفين تهيه ميشود بطوريكه بستي مذكور شامل حداقل 3اتم ناهمگن است.حداقل يك اتم نا همگن ميتواند نيتروژن بوده و حداقل دو اتم كربن ديگر نبايد بكسان باشند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0