فراكشن سبك حاصل از بازيافت و تصفيه ضايعات مايعات هيدروكربني صنايع تصفيه دوم

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فراكشن سبك حاصل از بازيافت و تصفيه ضايعات مايعات هيدروكربني صنايع تصفيه دوم

شماره اظهارنامه : 38105003

شماره ثبت : 28127

تاریخ ثبت : 1381/04/31

نام مالک/مالکین : شرکت شركت زنبط سهامي خاص

نام مخترع/مخترعین :

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

با عنوان خلاصه در پرونده يافت نشد به تصوير شرح وتوصيف مراجعه شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0