نوعي دستگاه كه در موعد مورد نظر شخص ناشنوا را با ايجاد لرزش بيدار ميكند.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نوعي دستگاه كه در موعد مورد نظر شخص ناشنوا را با ايجاد لرزش بيدار ميكند.

شماره اظهارنامه : 38003083

شماره ثبت : 27264

تاریخ ثبت : 1380/03/02

نام مالک/مالکین : اميد كثيري و عبدالوهاب برادران

نام مخترع/مخترعین : اميد كثيري و عبدالوهاب برادران

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در پرونده رجوع شود مربوطه خلاصه اختراع يافت نشد به شرح و توصيف پرونده رجوع شود

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0