ليچينگ سبز ازني براي استحصال طلا و فلزات گروه پلاتيني از سنگ معدن و قطعات الكترونيكي در محيط اسيدي نمك كلريدي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ليچينگ سبز ازني براي استحصال طلا و فلزات گروه پلاتيني از سنگ معدن و قطعات الكترونيكي در محيط اسيدي نمك كلريدي

شماره اظهارنامه : 139950140003007522

شماره ثبت : 105102

تاریخ ثبت : 1399/09/01

نام مالک/مالکین : حسن كرمي و محمد علي كريمي

نام مخترع/مخترعین : حسن كرمي و محمد علي كريمي

طبقه بندی بین المللی : C01B 15/01 C22B 11/00

خلاصه شرح اختراع :

استحصال فلزات گروه پلاتيني و طلا از سنگ معدن و بوردهاي الكترونيكي به روش ليچينگ سيانوري، ليچينگ تيزابي، ليچينگ توسط گاز كلر يا محلولهاي هيپوكلريدي انجام ميشود كه از بين اين روش ها، روش ليچينگ سيانوري كاربرد صنعتي گسترده اي در ايران و ساير كشورها دارد. اما روش سيانوري از لحاظ پايين بودن كارآيي و آلايندگي محيط زيست خطرناك، منفور و غير اخلاقي است. در اين اختراع، روش سبز و دوستدار محيط زيست بر پايه انحلال فلز گران قيمت توسط گاز ازن در محلول حاوي يك نمك كلريدي نظير سديم كلريد، كلسيم كلريد و پتاسيم كلريد و يك اسيد نظير كلريدريك اسيد (هيدروكلريك اسيد) يا ساير اسيدهاي معدني نظير نيتريك اسيد و يا سولفوريك اسيد و نيز حضور يك اكتيواتور فرموله شده حاوي كربوران اسيد و برم معرفي مي شود. حضور اكتيواتور منجر به افزايش كارآيي و كاهش زمان انحلال مي شود. يونهاي طلا يا فلزات گروه پلاتين با يونهاي كلر تشكيل كمپلكس كلريد ميدهند. استحصال فلزات گروه پلاتيني و طلا از محلول ليچ به سادگي و از طريق احياي شيميايي و يا احياي الكتروشيميايي انجام مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0