فرآيند استحصال رنگ تثبيت شده از آنتوسيانين گلبرگ زعفران

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند استحصال رنگ تثبيت شده از آنتوسيانين گلبرگ زعفران

شماره اظهارنامه : 139950140003007418

شماره ثبت : 103726

تاریخ ثبت : 1399/08/26

نام مالک/مالکین : زهرا دماوندي

نام مخترع/مخترعین : زهرا دماوندي و جواد فيضي و زهرا براتي

طبقه بندی بین المللی : A23L 2/58

خلاصه شرح اختراع :

در فرآيند استحصال رنگ تثبيت شده از آنتوسيانين گلبرگ زعفران گلبرگها پس از جمع‌آوري از مزرعه به خشك‌كن منتقل مي‌شوند و با دماي40-50 درجه سانتيگراد به مدت حدود 8 ساعت (‌بسته به زمان چيدن گل‌ها از ساقه اصلي) يا دردماي اتاق در محيط خشك، گرم و سايه خشك نمود. گلبرگ‌هاي خشك شده آسياب مي‌گردد. پودر حاصل توزين مي شود و به ازاي هر گرم پودر 100 ميلي ليتر حلال استخراج استفاده مي گردد. حلال استخراج محلول آبي-اتانولي 60٪ اسيدي شده است. استخراج طي دو مرحله انجام مي شود. در مرحله اول 50 ميلي ليتر محلول استخراج به 1 گرم پودر خشك اضافه مي گردد و پس از 15 دقيقه هم خوردن محلول با كاغذ صافي و قيف، صاف مي شود. محلول جداشده در ظرف تيره رنگ در دماي 5- درجه سانتيگراد نگهداري مي‌شود. باقيمانده روي صافي به ظرف ديگري منتقل و با باقيمانده محلول استخراج 15 دقيقه همزده و صاف مي گردد. محلول حاصل با روتاري 45 درجه سانتيگراد تغليظ و در آون خلاء 45 درجه سانتيگراد خشك مي‌گردد. پودر حاصل حاوي آنتوسينين مي‌باشد. به ازاي هر گرم آنتوسيانين ، 8 ميلي ليتر اسيد پيروييك( 99٪) اضافه و بافر سديم سيترات – سيتريك اسيد به نسبت 10 برابر مجموع حجم آنتوسيانين و اسيد پيروييك افزوده گرديد در انكيباتور دماي 35 درجه سانتيگراد (و تاريكي) مدت 10 روز،‌قرار داده مي‌شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0