بلوغ سنج بتن چند خطي مبتني بر اندازه گيري هوشمند دما

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بلوغ سنج بتن چند خطي مبتني بر اندازه گيري هوشمند دما

شماره اظهارنامه : 139850140003008515

شماره ثبت : 103633

تاریخ ثبت : 1398/09/24

نام مالک/مالکین : يوسف زارعي و ساسان معتقد و مهدي عسكري

نام مخترع/مخترعین : يوسف زارعي و ساسان معتقد و مهدي عسكري

طبقه بندی بین المللی : G01N 33/00

خلاصه شرح اختراع :

پركاربردترين روش تعيين مقاومت استفاده از روش مستقيم شكست نمونه¬هاي بتني با جك بتن شكن است. اين روش آزمون مخرب بوده و روش نمونه گيري، عمل آوري، اعمال نيرو و آزمون استاندارد است . به همين جهت ارتباطي با سازه واقعي ندارد. به اين ترتيب، عدم توانايي تخمين دقيق عدد مقاومت بتن در سازه بتني مشكلات عمده¬اي در سازه ايجاد كرده است از جمله اين مشكلات مي¬توان به موارد زير اشاره نمود: بازگشايي مسير در روسازي هاي بتني باز كردن قالب¬ها در سازه¬هاي بتني ادامه عمليات ساختماني در سازه هاي چند طبقه وارد كردن نيروي پس كشيدگي يا پيش كشيدگي در سازه هاي پيش تنيده هر گونه اقدام جايگذاري و سرويس در سازه هاي پيش ساخته روش بلوغ روشِ در محلِ غير مخربي است كه براي تخمين مقاومت بتن در سازه مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين روش بلوغ از رابطه زير پيدا مي شود. M(t)=Σ(T_a-T_0)Δt M(t) : فاكتور دما-زمان در سن t، درجه-روز يا درجه-ساعت : Δt بازه زماني (روز يا ساعت) : T_a ميانين دماي بتن در بازه زماني Δtبر حسب ̊C T_0 : دماي آستانه بر حسب ̊C دستگاه پيشنهادي بلوغ بتن را بر اساس رابطه فوق محاسبه مي كند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0