تهيه مونومر با بيش خنثي سازي براي توليد ذرات پليمر جذب كننده آب

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه مونومر با بيش خنثي سازي براي توليد ذرات پليمر جذب كننده آب

شماره اظهارنامه : 139550140003009030

شماره ثبت : 103065

تاریخ ثبت : 1395/07/27

نام مالک/مالکین : شرکت سونگون اينداستريال كو ال تي دي - نام لاتین: با مسئوليت محدود

نام مخترع/مخترعین : جيونگ بيوم پارك - نام لاتین:Jeong Beom PARK

طبقه بندی بین المللی : C08F 2/01 C08F 2/10 C08J 3/24 C08J 7/16 A61L 15/60 C08F 20/06

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع به طور كلي به يك فرآيند براي تهيه ذرات پليمر جذب كننده آب مربوط است كه متشكل از گام هاي زير است (1) تهيه يك محلول مونومر متشكل از حداقل يك مونومر جزئاً خنثي شده است كه به صورت مونواتيلني اشباع نشده و حاوي گروه هاي اسيد كربوكسليك (α1) و حداقل يك اتصال دهنده متقابل (α3) است؛ (2) به طور اختياري اضافه كردن ذرات ريز يك پليمر جذب كننده آب به محلول مونومر آبدار؛ (3) اضافه كردن يك آغازكننده پليمريزاسيون يا حداقل يك جزء سيستم آغازكننده پليمريزاسيون ك به محلول مونومر آبدار؛ (4) به طور اختياري كاهش اكسيژن موجود در محلول مونومر آبدار؛ (5) بارگيري محلول مونومور آبدار روي يك راكتور پليمريزاسيون؛ (6) پليمريزاسيون مونومرهاي در يك محلول مونومر آبدار در يك راكتور پليمريزاسيون و بدين طريق به دست آوردن يك ژل پليمر؛ (7) تخليه ژل پليمر خارج از راكتور پليمريزاسيون و به طور اختياري خرد كردن ژل پليمر؛ (8) خشك كردن ژل پليمر كه به طور اختياري خرد شده است؛ (9) آسياب كردن ژل پليمر خشك شده و بدين طريق به دست آوردن ذرات پليمري جذب كننده آب؛ (10) اندازه گيري ذرات پليمري جذب كننده آب آسياب شده؛ و (11) به طور اختياري عمل آوري سطوح ذرات آسياب شده و اندازه گيري شده پليمر جذب كننده آب؛ كه در آن در گام (1) فرآيند تهيه محلول مونومر آبدار تشكيل شده است از (i1) تامين يك اولين بخش اسيد آكريليك؛ و (i2) تماس دادن اولين بخش اسيد آكريليك با يك هيدروكسيد در يك اولين گام تماس دادن و بدين ترتيب به دست آوردن اولين فاز آكريلات، (i3) تماس دادن اولين فاز آكريلات با يك بخش ديگر اسيد آكريليك در يك دومين گام تماس دادن و بدين ترتيب به دست آوردن محلول مونومر.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0