مخزن غيرفعال سازي ويروس كرونا

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مخزن غيرفعال سازي ويروس كرونا

شماره اظهارنامه : 139950140003001454

شماره ثبت : 102372

تاریخ ثبت : 1399/02/21

نام مالک/مالکین : محمدجواد برهمند

نام مخترع/مخترعین : محمدجواد برهمند

طبقه بندی بین المللی : A61L 2/07 A61L 9/03 A61L 2/00

خلاصه شرح اختراع :

موضوع اختراع: غيرفعال سازي ويروس كرونا از لباس و تجهيزات در معرض آلودگي شرح: از آنجايي كه يكي از وجوه پر اهميت همه گيري ويروس كرونا و بيماري Covid – 19 انتقال ويروس از طريق لباس و تجهيزات حفاظتي است، يافتن راه حل مناسب (سريع، آسان و قاطع) براي پيش‌گيري از همه‌گيري بيشتر از اهميت بسيار برخوردار است.از سوي ديگر، نتايج حاصل از پژوهش‌هاي معتبر نشان مي‌دهد ويروس كرونا در دماي بيش از 60 درجه سلسيوس در كمتر از 5 دقيقه غيرفعال مي شود. بنا بر اين تأمين شرايطي كه دماي لباس و تجهيزات حفاظتي در معرض آلودگي را در مدت زمان اطمينان بخش در دماي بين 60 تا 70 درجه سلسيوس تثبيت نمايد، قادر خواهد بود كه آلودگي ناشي از ويروس كرونا را از طريق غيرفعال سازي آن‌ها از بين برده و ظرفيت انتقال و بيماري‌زايي آن را از ميان بردارد. مخزن‌هاي غيرفعال ساز ويروس كرونا (coronavirus inactivating reservoir) با تأمين دماي مورد نياز در مدت زمان اطمينان‌بخش، امكان غيرفعال سازي ويروس و از ميان برداشتن آلودگي را فراهم مي‌كند. اين فرايند بطور اتوماتيك انجام مي‌شود؛ به نحوي كه با برداشت مقادير دما، رطوبت از حس‌گرهاي تعبيه شده در مخزن و زمان؛ و تحليل تطابق آن‌ها با مقادير مبنا كليه فرايند كنترل و هدايت قسمت‌هاي اصلي مخزن را مهيا مي‌كند. اجزاي تشكيل دهنده اختراع به عبارت زير است: ـ مخزن ايزوله كه فضاي خارج و داخلي را بطور كامل از يكديگر جدا مي‌كند، ـ بازوهاي آويز تا شونده يا ثابت كه چوب لباسي يا هر وسيله‌ي ويژه‌ي آويختن لباس‌هاي (احتمالن) آلوده به ويروس از آن آويخته شود، ـ طبقات تا شونده يا ثابت كه تجهيزات آلوده به ويروس كرونا روي آن‌ها قرار مي‌گيرند، ـ فن الكتريكي 12 ولت كه قادر است حرارت ايجاد شده توسط انرژي الكتريسيته (رشته‌هاي از جنس Tungsten ) را به داخل مخزن‌ پمپاژ نمايد. ـ سيستم الكترونيكي كه عملكرد دستگاه را با برداشت مقادير كه به وسيله‌ي حس‌گرهاي رطوبت (Humidity sensor) و دما (Temperature sensor ) انجام مي‌شود به دقت كنترل و بطور خودكارهدايت مي‌نمايد. ـ سيستم فيلتراسيون هواي ورودي و خرجي مخزن‌ كه امكان كنترل هوا را براي پيشگيري از انتقال آلودگي به بخش‌هاي ديگر فراهم مي‌كند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0