پيرازول[3,4,B]پيريدين و ايميدازول[5,1,B]پيريدازين به عنوان بازدارنده هايPDE1

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پيرازول[3,4,B]پيريدين و ايميدازول[5,1,B]پيريدازين به عنوان بازدارنده هايPDE1

شماره اظهارنامه : 139850140003002396

شماره ثبت : 102245

تاریخ ثبت : 1398/03/27

نام مالک/مالکین : شرکت اِچ.لوندبك اي/اس - نام لاتین: با مسئوليت محدود

نام مخترع/مخترعین : جان كاهلر - نام لاتین:Jan KEHLER و لارس كيهن راسموسن - نام لاتین:Lars Kyhn RASMUSSEN و مورتن لانگارد - نام لاتین:Morten LANGGARD و ميكل جسسينگ - نام لاتین:Mikkel JESSING و پاولو خورخه بييرا ويتال - نام لاتین:Paulo Jorge Vieira VITAL و كارستن جوهل - نام لا

طبقه بندی بین المللی : A61P 25/16 A61K 31/437 A61K 31/4985 C07D 471/04 C07D 487/04 A61P 25/00 C07D 519/00

خلاصه شرح اختراع :

پيرازول[3,4,B]پيريدين و ايميدازول[5,1,B]پيريدازين به عنوان بازدارنده هايPDE1

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0