پايه ي كويل لوله و روش استفاده از آن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پايه ي كويل لوله و روش استفاده از آن

شماره اظهارنامه : 139750140003008390

شماره ثبت : 102148

تاریخ ثبت : 1397/10/04

نام مالک/مالکین : شرکت فلكس استيل پايپ لاين تكنالوجيز اينك - نام لاتین: سهامي

نام مخترع/مخترعین : مكس ريدي - نام لاتین:Max REEDY و آلكس وين - نام لاتین:Alex WINN و پيتر پاركر - نام لاتین:Peter PARKER

طبقه بندی بین المللی : B60P 7/06 B60P 7/12 B65D 19/28 B65D 19/44 B21C 47/22 B60P 7/00

خلاصه شرح اختراع :

پايه ي كويل لوله متشكل است از چندين ميله ي متصل به هم كه يك پايه ي مستطيل شكل را تشكيل مي دهند و يك سطح كه در درون اين مستطيل قرار گرفته است. اين صفحه مقعر است و زماني كه پايه در موقعيت افقي قرار مي گيرد، فرورفتگي آن كاملا رو به آسمان قرار مي گيرد، به نحوي كه وقتي كويل لوله روي پايه قرار مي گيرد، با اين سطح كه درون پايه قرار گرفته است تماس برقرار مي نمايد. از جنبه اي ديگر، پايه ي كويل لوله يك طرف ِ رو به بالا دارد كه عموما منطبق بر شكل دَوَراني خارجي كويل لوله است. ميله ها و سطح مي توانند از جنس فولاد ساخته شوند. سطح را مي توان با ماده اي غير چسبنده روكش كرد. پايه ي كويل لوله حاوي چند محل براي بستن و محكم كردن كويل لوله است. گوشه هاي پايه ي كويل لوله به نحوي طراحي مي شود كه قابليت روي هم چيني داشته باشد و بتوان چندين عدد از آن ها روي هم قرار داد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0