توليد استرپتوكيناز كايمر داراي 2.7 برابر فعاليت اختصاصي در حضور فيبرينوژن نسبت به استاندارد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع توليد استرپتوكيناز كايمر داراي 2.7 برابر فعاليت اختصاصي در حضور فيبرينوژن نسبت به استاندارد

شماره اظهارنامه : 139850140003010636

شماره ثبت : 101190

تاریخ ثبت : 1398/11/25

نام مالک/مالکین : فرزين روحوند و مليحه كرامتي و مريم رفيع پور و آرش آرش كيا و دانشگاه انستيتو پاستور ايران

نام مخترع/مخترعین : فرزين روحوند و مليحه كرامتي و مريم رفيع پور و آرش آرش كيا

طبقه بندی بین المللی : C12N 9/00 C07K 14/00

خلاصه شرح اختراع :

اختراع حاضر، در مورد ايجاد يك پروتئين استرپتوكيناز كايمر با فعاليت اختصاصي افزايش يافته عليه فيبرين در مقايسه با استرپتوكيناز استاندارد (SKC2) حاصل از سوش استاندارد ATCC 9542 متعلق به استرپتوكوك هاي گروهC (GCS) مي باشد كه به عنوان دارو در درمان اختلالات پاتولوژيك ناشي از ايجاد لخته خون به كار مي رود. ايجاد اين پروتئين استرپتوكيناز كايمر از طريق جابجايي و انتقال دومين بتا ژن استرپتوكيناز سويه والدي ALAB49 متعلق به استرپتوكوك هاي گروه A (GAS)با فعاليت فيبرينوليتيك كم ولي اختصاصيت بالا عليه فيبرين به جاي دومين بتا ژن استرپتوكيناز سويه والدي G88 متعلق به استرپتوكوك هاي گروهG (GGS) با فعاليت فيبرينوليتيك بالا ولي اختصاصيت كم عليه فيبرين انجام شده است. فعاليت اختصاصي مولكول كايمر بدست آمده از اختراع حاضر، در حضور فيبرين نزديك به سه (2.7) برابر در مقايسه با مولكول استاندارد افزايش نشان داده است، ازين رو اين مولكول مي تواند به عنوان جايگزيني از استرپتوكيناز استاندارد در توليد داروي نوتركيب جهت درمان اختلالات ناشي از ترومبوز از جمله سكته قبلي، آمبولي ريوي، ترومبوز عميق عروق خوني بكار برده شود

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0