فروش اختراع

اختراع یکی از مهم ترین و با ارزش ترین اموال فکری در سراسر دنیا به شمار می آید. بسیاری از اختراعات جنبه کاربردی ویژه ای داشته و مورد استقبال افراد قرار می گیرند. بنابراین مخترعان در صدد به فروش رساندن اختراع بر می آیند. در ادامه موارد مرتبط با فروش اختراع را بررسی می کنیم.

نحوه قیمت گذاری در فروش اختراع

خوب است بدانید قیمت فروش اختراع به عوامل متعددی وابسته است. اولین و مهم ترین معیار فروش اختراع، کاربرد آن نوع اختراع است. برای مثال نمونه اختراعاتی که در حوزه صنعتی و دارویی هستند و کاربرد بالایی دارند، از قیمت بالاتری نیز برخوردار هستند. یکی دیگر از عوامل موثر در این مهم اعتبار گواهینامه اختراع باقیمانده است. لازم به توضیح است که تجاری سازی شدن اختراع نیز یکی از عوامل موثر در این بین است.

مالک اختراع

در خرید اختراع لازم است بدانید مالک آن اختراع چه شخصی است. اختراعات همواره توسط مخترع یا مخترعین ایجاد می شوند؛ این افراد صاحب امتیاز بوده و مالک حقیقی آن اختراع هستند. همچنین در برخی از شرایط ممکن است فرد دیگری در مالکیت اختراع سهیم باشد؛ برای نمونه شرکت دانش بنیان می تواند در این حوزه نقش داشته باشد. در ایران شرکت های دانش بنیان داری امتیاز بوده و مالک نیز می باشند. لذا در خصوص اختراع دو پارامتر مخترع و مالک نقش مهمی دارند. شایان ذکر است که مخترع نمی تواند از اشخاص حقوقی باشد ولی مالک می تواند حقیقی یا حقوقی باشد.

چه چیزی در اختراع به فروش می رسد؟

در حیطه فروش اختراع، متقاضی می تواند امتیازات مادی آن اختراع را از مالک و مخترع بخرد. در این بین امکان خرید حقوق معنوی و امتیاز مخترع بودن از مخترع میسر نیست. حقوق مادی ناشی از اختراع به موجب ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات و طرح صنعتی سال ۸۶ شامل موارد ذیل است:

  • بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران؛
  • بهره برداری در صورتی که اختراع فرآورده باشد؛
  • ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده؛
  • ذخیره به قصد عرضه برای فروش استفاده از فرآورده.

نحوه فروش اختراع

همانگونه که پیشتر اشاره کردیم تا امکان انتقال حقوق مادی وجود دارد و انتقال حق معنوی مخترع مکان پذیر نیست. قبل از به فروش رساندن اختراع لازم است آن اختراع ثبت شده باشد. بر طبق ماده ۳ قانون ثبت اختراعات سال ۸۶ ایران: پس از فرایند ثبت اختراع، گواهینامه اختراع صادر می شود. این گواهینامه به وسیله اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می شود. این سند گویای حق انحصاری دارنده اختراع است. از آنجایی که مخترع قصد انتقال حقوق را دارد، لازم است که روی آن سند نقل و انتقال را درج کند. به سبب این مهم لازم است فرد به اداره مالکیت صنعتی مراجعه کند. لازم به ذکر است که این ارجاع به شیوه الکترونیکی انجام می شود.

 

مراحل انتقال اختراع

  • در گام اول در تنظیم قرارداد، نقل و انتقال حق و حدود ثغور مشخص می شود؛
  • در قرارداد مذکور تاریخ مراجعه به دفتر اسناد رسمی نیز مشخص می شود؛
  • در مرحله بعدی لازم است فرد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و در قالب یکی از عقود قانون مدنی که صلح نامه رایج ترین آن است، اقدامات را به انجام برساند.
  • در دفتر اسناد رسمی باید مشخص شود که منظور از انتقال چیست و چه حق و امتیازاتی را فرد دارد منتقل می کند.
  • در گام بعدی لازم است با مراجعه به اداره ثبت مالکیت معنوی، در سابقه ثبتی اختراع مدنظر تغییرات مدنظر بیان شود.
  • در آخرین وهله تغییر مالکیت و انتقال امتیازات باید در اداره ثبت و روزنامه رسمی کشور به ثبت رسیده و منتشر شود.

از آنجایی که انجام امور مربوط به فروش اختراع دارای پیچیدگی های خاصی است و نیاز به دانش و پیگیری تخصصی دارد، بهتر است برای درست پیش رفتن این روند، آن را به متخصصان این حوزه بسپرید. آکادمی برندینگ پیشرو در انجام اموری نظیر ثبت اختراع، در این مهم یاری رسان شما است.