نفیس چاپ

چاپخانه نفیس تذهیب با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جـواز کسب از اتحـادیه چاپ و نشر فعالیت خـود را از سال 1383 آغـاز نمـوده و با در اختیـار داشتن ماشین آلات چاپ و صحافی به روز و نیروهای کارآزمـوده در زمینه طـراحی و چـاپ ، مجموعه ای کامل را جهت پاسخگویی به نیازهای صنعت چاپ و بسته بندی شرکت های خصوصی و ارگان های دولتی فراهم نموده است .