فيلتر نانو ژنراتور تريبوالكتريك براي حذف آلاينده ها و ذرات معلق خروجي اگزوز خودروها با استفاده از ميدان الكترواستاتيك

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فيلتر نانو ژنراتور تريبوالكتريك براي حذف آلاينده ها و ذرات معلق خروجي اگزوز خودروها با استفاده از ميدان الكترواستاتيك

شماره اظهارنامه : 139850140003002242

شماره ثبت : 99460

تاریخ ثبت : 1398/03/21

نام مالک/مالکین : ايوب استواري

نام مخترع/مخترعین : ايوب استواري

طبقه بندی بین المللی : B29C H02N 2/00 H02N 1/00

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع بر مبناي فناوري نانو ژنراتور تريبوالكتريك طراحي شده است، كه براي حذف آلاينده هاي خودرو از جمله ذرات معلق (PM) با قطر كمتر و بيشتر از 2.5 ميكرومتر خروجي اگزوز بدون نياز به فضاي فشرده فيزيكي استفاده ميشود، كه با ايجاد يك ميدان الكترواستاتيك قوي بدون نياز به منبع خارجي و بصورت خود تامين، كه با استفاده از انرژي هاي تلف شده در محيط (مانند حركت چرخ ماشين) توليد ميشود، و قادر به جذب آلاينده ها و ذرات بسيار ريز مضر خواهد بود. جهت حذف ذرات معلق PM از فيلتر هاي جذب فيزكي-شيمايي DPF استفاده ميشد كه داراي ايراداتي از قبيل: 1- فشار برگشتي به متور 2- پر شدگي منافذ فيلتر و نياز به سيستم هاي نظارت و بازسازي 3- قرار داشتن تحت تنش هاي حرارتي 4- وجود كاتاليزورها و انتشار مواد مضر به دليل اكسيداسيون در دماي بالا، ميباشد. كه اين اختراع ديگر مشكلات بالا را به دليل سيستم جذب غير فشرده فيزيكي-شيمايي و محل نصب فيلتر در سر اگزوز به دور از تنش هاي حرارتي، را ندارد و صرفا با استفاده از ميدان الكترواستاتيك عمل فيلتراسيون را انجام ميدهد. از كاربرد هاي ديگر اين اختراع اجرا براي دستگاه هاي تصفيه هوا است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0