تعيين كننده و هشدار دهنده خونريزي در اتاق زايمان واتاق مراقبت پس از زايمان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تعيين كننده و هشدار دهنده خونريزي در اتاق زايمان واتاق مراقبت پس از زايمان

شماره اظهارنامه : 139750140003009359

شماره ثبت : 99024

تاریخ ثبت : 1397/11/04

نام مالک/مالکین : حسن عبدالهي و پارسا الياسي راد و طاهره فتحي نجفي

نام مخترع/مخترعین : حسن عبدالهي و پارسا الياسي راد و طاهره فتحي نجفي

طبقه بندی بین المللی : A61L 26/00

خلاصه شرح اختراع :

اختراع(( تعيين كننده و هشدار دهنده خونريزي در اتاق زايمان واتاق مراقبت پس از زايمان)) ، در زمينه كمك به حفظ سلامت مادر در حين زايمان و مراقبت پس از زايمان طراحي شده است . اين اختراع با استفاده از جمع كننده و سنسور وزن، ميزان خون خارج شده از مادر را در حين زايمان اندازه گيري مي كند و خوني كه توسط كادر پزشكي در حين زايمان با استفاده از جذب كننده هايي مانند گاز استريل برداشته شده نيز توسط سنسور وزن ديگر كه در كنار تخت LDR قرار مي گيرد اندازه گيري مي شود . در صورت افزايش خون ريزي از حد مجاز سيستم الكترونيكي توسط هشدار صوتي و چراغ ، كادر پزشكي را مطلع مي كند . پس از زايمان و در اتاق مراقبت نيز اندازه گيري ميزان خون خروجي از مادر توسط جمع كننده ديگري كه به بدن مادر متصل است جمع آوري و اندازه گيري مي شود و در صورت افزايش خون ريزي از حد مجاز هشدار داده مي شود .

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0