فرآيند تمايز سلولهاي بنيادي پالپ دندان انساني به سمت سلول هاي پيشساز عصبي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند تمايز سلولهاي بنيادي پالپ دندان انساني به سمت سلول هاي پيشساز عصبي

شماره اظهارنامه : 139750140003002673

شماره ثبت : 98747

تاریخ ثبت : 1397/03/28

نام مالک/مالکین : يحيي خزائي و محمد سعيد جامي فروشاني و مرتضي هاشم زاده چالشتري و محمدحسين نصراصفهاني

نام مخترع/مخترعین : يحيي خزائي و محمد سعيد جامي فروشاني و مرتضي هاشم زاده چالشتري و محمدحسين نصراصفهاني

طبقه بندی بین المللی : C12N 5/071 C12N 5/079 C12N 5/0793 C12N 5/07 A61K 35/12 C12N 5/00

خلاصه شرح اختراع :

در فرآيند تمايز سلولهاي بنيادي پالپ دندان انساني به سمت سلول هاي پيشساز عصبي كه قابليت تمايز به انواع سلولهاي عصبي تخصصي را دارند با به كارگيري روش مناسب و تكرارپذير از منشاء سلولهاي بنيادي پالپ دندان انساني، سلول هاي پيشساز عصبي توليد گرديدند. امروزه با پيشرفت دانش و فن آوري در حوزه علوم زيستي و كشف سلولهاي بنيادي كه قابليت تمايز به انواع سلولها را دارند و مفهوم آن بشر به فكر استفاده از اين دانش در درمان بيماريها و ترميم بافتهاي آسيب ديده افتاده است. يكي از بافتهايي كه ترميم آن بسيار مورد توجه بشر مي باشد بافتهاي عصبي و انواع اعصاب موجود در بدن انسان مي باشد. براي تبديل يك سلول بنيادي به سلول عصبي ابتدا مي بايست اين سلول به پيسشاز عصب يا Neural Progenitor تبديل گردد. لذا هم منشا تهيه سلول بنيادي مهم است و هم اينكه بايد بررسي گردد چگونه مي توان منشا سلولي مورد نظر را به سمت سلول عصبي تمايز داد. در اين اختراع برروي منشا سلول بنيادي پالپ دندان انساني به عنوان يك منبع مناسب و قابل دسترس مطالعه شده است و روشي به دست آمد كه به صورت تكرارپذير اين منشا سلولي به سلولهاي پيشساز عصبي تبديل گردند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0