فرآيندي براي حذف تركيبات سولفور از يك گاز با مراحل هيدروژناسيون و اكسيداسيون مستقيم

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيندي براي حذف تركيبات سولفور از يك گاز با مراحل هيدروژناسيون و اكسيداسيون مستقيم

شماره اظهارنامه : 139650140003007127

شماره ثبت : 98596

تاریخ ثبت : 1396/06/19

نام مالک/مالکین : شرکت پروزرنات - نام لاتین: سهامي عام

نام مخترع/مخترعین : بينويت مارس - نام لاتین:Benoit MARES

طبقه بندی بین المللی : C01B 17/04 B01D 53/86

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع فرآيندي است براي حذف گوگرد از يك گاز حاوي تركيبات سولفور به شكل H2S، SO2، COS، CS2 و ... به مقدار حداكثر 15% وزن؛ اين اختراع مشخصاً مربوط است به گازهاي ساطع شونده از فرآيند كلاوس/Claus. فرآيند شامل يك مرحله هيدروژناسيون اول تركيبات سولفور به H2S مي شود، از گاز هيدروژناسيون براي بازسازي يك بستر غير فعال كاتاليزورِ اكسيداسيون استفاده مي شود، و هر دو در دماي بين 500- 200 درجه سانتي گراد انجام مي شود. پس از حذف گوگرد، گاز باقيمانده وارد يك مرحله هيدروژناسيون دوم و سپس يك مرحله اكسيداسيون مستقيم مي شود، مرحله مذكور زير نقطه شبنم گوگرد انجام مي شود، تا به اين ترتيب امكان محدود كردن گوگرد تشكيل شده در كاتاليزور فراهم شود. در يك توصيف ارجح، فرآيند در حداقل 2 راكتور مشابه انجام مي شود، هر راكتور داراي يك بستر كاتاليزور هيدروژناسيون است (كه با توجه به جريان گاز) يك بستر كاتاليزور اكسيداسيون مستقيم حاوي يك مبدل حرارتي نيز در پي آن قرار دارد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0