كيت اندازه گيري فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز (superoxide dismutase) به هر دو روش ارزيابي رنگ سنجي (colorimetric) و فلوريمتري (fluorimetric)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كيت اندازه گيري فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز (superoxide dismutase) به هر دو روش ارزيابي رنگ سنجي (colorimetric) و فلوريمتري (fluorimetric)

شماره اظهارنامه : 139750140003000210

شماره ثبت : 98292

تاریخ ثبت : 1397/01/11

نام مالک/مالکین : فرجام گودرزي و عليرضا پوينده روان و عادل محمدعلي پورملكشاه

نام مخترع/مخترعین : عليرضا پوينده روان و فرجام گودرزي و عادل محمدعلي پورملكشاه

طبقه بندی بین المللی : G01N 33/48 G01N 33/52

خلاصه شرح اختراع :

سوپراكسيد ديسموتاز (Superoxide Dismutase) يكي از آنزيم هاي آنتي اكسيداني مي باشد كه با خنثي كردن يون سوپراكسيد (O2-) در جلوگيري از استرس اكسيداتيو موثر است. اين آنزيم در يوكاريوت ها داراي دو فرم سيتوپلاسمي و ميتوكندريايي مي باشد كه در اين كيت هر دو همزمان اندازه گيري مي شوند. اين روش يكي از روش ها با كمترين مداخله و ويژگي بالاست كه به دليل پايش همزمان كنترل نمونه به موازات تست اصلي انجام مي شود. طول موج پيشنهادي براي روش كالريمتري 560 نانومتر و براي روش فلوريمتري Ex/Em=572/586 مي باشد. از مزاياي ديگر اين روش عدم نياز به رقيق سازي نمونه به دليل كاهش تداخل كروموژن مورد استفاده مي باشد روش هاي قبلي عمدتا بر پايه ي اندازه گيري با رنگ هاي تترازوايوم از جمله NBT بوده اند كه به روش رنگ سنجي سنجيده مي شدند. اين رنگ در طول موج 560 نانومتر جذب دارد اما از معايب آن ايجاد رسوب هاي (كريستال) فورمازان نامحلول در آب مي باشد كه با رنگ Resazurin ديده نمي شود. همچنين اين رنگ از قدرت احيايي كمتري نسبت به رنگ Resazurin معرفي شده در اين روش دارد. از ديگر معايب NBT مي توان به واكنش پذيري غير اختصاصي با ساير احياكننده ها اشاره كرد. Resazurin حساس و بدون تداخل، داراي ماندگاري بالا و خاصيت فلورسانس امكان انجام همزمان روش كالريمتري و فلوريمتري را مي دهد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0