فيلتر اسيدي گازهاي آلاينده حاصل از سوخت هاي فسيلي در نيروگاه ها، لوكوموتيو، كشتي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فيلتر اسيدي گازهاي آلاينده حاصل از سوخت هاي فسيلي در نيروگاه ها، لوكوموتيو، كشتي

شماره اظهارنامه : 139750140003001461

شماره ثبت : 97645

تاریخ ثبت : 1397/02/20

نام مالک/مالکین : سعيد صلحي وند

نام مخترع/مخترعین : سعيد صلحي وند

طبقه بندی بین المللی : B01D 46/00

خلاصه شرح اختراع :

طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني WHO تعداد 7ميليون نفر در سال فوت ناشي از استنشاق گاز هاي خروجي نيروگاهي SO2 NOXبوده است .بيشتر اين مقدار از گاز ها ناشي از احتراق سوخت فسيلي (مازوت و نفت گاز و گاز)در نيروگاه هاي حرارتي و موتور هاي ديزلي ناشي ميشود .از طرفي نياز مبرم توسعه صنعتي به برق امكان كردن نيروگاه هاي حرارتي وجود ندارد وبا پيشرفت و رشد جوامع بر تعداد آن نيز افزوده خواهد شد.لذا جوامع با مشكل انباشت آلاينده هاي خروجي نيروگاه هاي حرارتي و دود كش كشتي ديزلي و لوكوموتيو شامل SO2 NOX CO2 و ذرات معلق ناشي از احتراق سوخت فسيلي خواهد بود. از سوي ديگر عملا وجود هزينه بالا فيلتر هاي موجود نيروگاه ها را راغب به استفاده از آنها نكرده چون به آن صرف هزينه اضافي تحميلي نگاه كرده اند .در اين اختراع دود حاصل از نيرو گاه و لوكوموتيو و كشتي اصلا وارد جو نميشود .ابتدا توسط پمپ مكش وارد مخازن آب و يخار شده ذرات معلق آن زدوده شده و و سپس در برج طبقاتي با كاتاليزور V2O5 گاز SO2به گاز SO3و سپس در برج خنك كننده جاذب اين گاز به اسيد سولفوريك مايع رقيق تبديل ميشود و در مرحله بعدي اسيد سولفوريك غليظ تهيه ميشود كه علاوه بر كاربرد صنعتي .براي مرحله بعدي تغليظ توليد اسيد نيتريك استفاده نيز ميشود.پس از جذب گاز SO2 و توليد اسيد سولفوريك از آن باقي مانده گاز هاي خروجي شامل NOX وارد برجي با فشار 7.3BAR و دماي 100F شده و NO3 استحصال ميشود و اين در مجاورت خروجي بخار آب نيروگاه حرارتي و لوكوموتيو بخار و .. كه بلا استفاده به هوا رها ميشده قرار گرفته و تبديل به اسد نيتريك رقيق ميشود و اين اسيد رقيق با استفلده از اسد سولفوريك غليظ توليد شده در مرحله قبلي تغليظ ميشود واسيد نيتريك غليظ استحصال ميشود كه مصارف صنعتي زيادي دارد . الباقي گاز هاي خروجي باقي مانده گازCO2مي باشد كه وارد برج آمونياك و آب نمك شده و بيكربنات سديم و كلريد آمونيوم ميشود كه بي كربنات سديم مصارف صنعتي فراوان دارد در پايان هيچ نوع آلاينده در گاز خروجي بجز گاز co نمانده كه آن عملا ناچيز است و قابل جذب نيست آنرا با روش هاي بهبود اكسيداسيون سدر مرحله سوخت بوسيله موتور هاي توربو كه اكسيژن رساني را افزايش ميدهند قابل كنترل است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0