تعيين محتوي ژل آميزه هاي شبكه اي شده حاوي كوپليمرهاي پلي اتيلن با استفاده از طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز (FTIR)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تعيين محتوي ژل آميزه هاي شبكه اي شده حاوي كوپليمرهاي پلي اتيلن با استفاده از طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز (FTIR)

شماره اظهارنامه : 139750140003002049

شماره ثبت : 97625

تاریخ ثبت : 1397/03/07

نام مالک/مالکین : دانشگاه فردوسي مشهد

نام مخترع/مخترعین : مهري دانا و غلامحسين ظهوري و نويد رمضانيان و سعيد اسدي شهيدي

طبقه بندی بین المللی : C08L 23/04

خلاصه شرح اختراع :

هدف از اين اختراع، تعيين محتوي ژل آميزه هاي شبكه اي شده حاوي كوپليمرهاي اتيلن با استفاده از تكنيك طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز (FTIR) است. كوپليمرهاي پلي اتيلن داراي بيشترين حجم مصرف در صنعت پلاستيك جهاني مي باشد. با اين حال، دماي سرويس دهي پايين اين كوپليمرها منجر مي شود كه آنها براي كاربردهايي با نياز به استفاده تحت تنش در دماي بالاتر ازC ◦ 100مناسب نباشند. بهبود خواص مكانيكي، تاثير اوليه تشكيل شبكه سه بعدي از زنجيرهاي پليمري است. مزيت اصلي ديگر ايجاد اتصالات عرضي اين است كه پليمرها را قادر مي سازد تا در دماي بالاتر از دماي ذوبشان (دماي ذوب قبل از شبكه اي شدن) كاربرد داشته باشند. در نتيجه شبكه اي كردن اين پليمرها منجر شده است كه امروزه كاربردهاي وسيعي داشته باشند. محتوي ژل (كسر نامحلول) ايجاد شده در پلاستيك هاي پلي اتيلن شبكه اي شده، به طور معمول با استفاده از روش استخراج با حلال هايي همچون دكالين يا زايلن مطابق با استاندارد ASTM D2765-01 تعيين مي شود. اين روش شامل بخش استخراج شده و باقيمانده استخراج است. اين فرآيند پركار، زمان بر و همراه با مواد مضر و خطرناك مي باشد. روش ديگر براي تعيين محتوي ژل، استفاده از گرماسنجي روبشي تفاضلي (DSC) است. در اين روش از DSC براي به دست آوردن onset time از پيك مربوط به ذوب استفاده مي شود. محتوي ژل از طريق تفاوت بين onset time نمونه هاي شبكه اي شده تعيين مي شود. مزاياي اين تكنيك عبارتند از: سريع تر، ارزان تر، نياز به مواد كمي براي انجام آزمون، عدم توليد ضايعات خطرناك و داشتن مطابقت خوبي با روش استاندارد ASTM D 2765-01. در اين طرح، تكنيكي براي تعيين كسر شبكه اي شده يا محتوي ژل از مواد پلي اتيلن با استفاده از FTIR، براساس روش ذكر شده در متن اصلي، ارائه شده است. اين روش نسبت به ساير روش ها ارزان تر، سريع تر و بدون نياز به تجهيزات آزمايشگاهي و مواد شيميايي مضر همچون زايلن مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0