سنسور نانو پليمري براي اندازه گيري يون سرب در محيط زيست

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع سنسور نانو پليمري براي اندازه گيري يون سرب در محيط زيست

شماره اظهارنامه : 139750140003002464

شماره ثبت : 97434

تاریخ ثبت : 1397/03/21

نام مالک/مالکین : زهره دهاقين

نام مخترع/مخترعین : زهره دهاقين

طبقه بندی بین المللی : B82Y 30/00 G01N 33/00

خلاصه شرح اختراع :

اختراع حاضر با عنوان سنسور نانو پليمري براي اندازه گيري يون سرب در محيط زيست در زمينه شيمي تجزيه، محيط زيست و سنتز نانوساختارها مي باشد. استخراج و اندازه گيري فلزات سنگين در محيط زيست و جلوگيري از ورود آن ها به طبيعت و محيط زندگي انسان، همواره يكي از دغدغه هاي زيست محيطي دانشمندان و محققان بوده است و علم شيمي با پيشروي در حوزه سنتز نانو مواد و بكارگيري آن ها در زمينه استخراج و اندازه گيري فلزات سنگين، سعي برآن داشته است كه موانع پيش رو در اين زمينه را از ميان بردارد. فلزات سنگين از جمله فلز سرب به علت غير قابل تجزيه بودن مي¬توانند دربافت¬هاي زنده انباشته شوند، بنابراين با تجمع در سرتاسر زنجيره غذايي به سهولت در بدن انسان جذب مي¬شوند. حتي غلظت¬هاي خيلي كم آنها مي¬تواند موجب بروز آسيب¬هاي عصبي شود. بنابراين، براي اندازه گيري فلزات سنگين، تجهيزات دقيق¬تر و روش هاي مناسب تر و كم هزينه تر مورد نياز است. اختراع پيش رو فرايند تهيه سنسور الكتروشيمي اصلاح شده بر پايه نانوذرات پليمر قالب يوني مغناطيسي مي باشد. اين سنسور به گونه اي سنتز شده است كه داراي نقاط اختصاصي و گزينش پذير مختص يون سرب مي باشد؛ از اينرو اين سنسور مي تواند جهت شناسايي كاملا گزينش پذير يون سرب در حضور ساير يون هاي مزاحم استفاده شود. جهت اثبات سنتز صحيح نانو ذرات پليمر ساخته شده از تكنيك‌هاي آزمايشگاهي TEM، XRD, EDAX و SEM استفاده شد. با توجه به سطح فعال زياد پليمرمغناطيسي قالب يوني، زمان ايجاد برهمكنش بين يون هدف و سايت هاي فعال اين پليمر نسبت به ساير روش ها بسيار كوتاهتر مي باشد. در اختراع حاضر كاربرد اين سنسور اختصاصا براي اندازه گيري يون هاي سرب از نمونه هاي محيطي بررسي شده است كه قابل تعميم به ساير فلزات سنگين نيز مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0